25.11.2017

Günümüzde kadının karşılaştığı şiddet tarih sahnesinden süzülerek bizlerin önüne gelmektedir.


Böyle bir günde kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik her türlü şiddeti reddediyor, kadınlarımıza sessiz kalmayın, şiddete katlanmayın söylemiyle OLEYİS olarak kadına karşı şiddete hayır diyoruz.
İnsani değerlere yönelik en ciddi tehdidi şiddettir. Şiddetin olduğu yerde huzur, güven ve gelişmeden söz edilemez. Her şiddet olayı aynı zamanda hukuk ihlali ve bir insan hakkı ihlalidir. Şiddeti meşru gösteren hiçbir anlayışı da kabul etmemiz mümkün değildir.  
Kabul edilebilir olmayan bu durum yalnızca ülkemizde değil, bütün dünya üzerinde ciddiyetle durulması gereken sosyal bir olgu olarak ele alınmak zorundadır. 

Kadının şiddeti yoğun olarak yaşaması, tüm toplumu etkileyen ağır sonuçları da beraberinde getirmektedir. Şiddeti yaşayan kadınların çocukları da ya istismar edilmekte ya da o şiddeti bizzat yaşamaktadırlar. Ya da en azından görgü tanıkları olduklarından o bile bir yerde onlara bir ömür yetmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu çocukların şiddet potansiyelinin uygulayıcıları ya da kurbanları olarak yetişmektedirler. 

Örneğin Türkiye’de bir dizi yasa çıkarılmasına rağmen şiddetin önüne geçilmedi. Demokrasinin kalesi olduğunu iddia eden Avrupa’da da aynı durum var. Yasalar veya sivil toplum kuruluşları elbette önemlidir. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken ise bütün bunlara rağmen bu şiddetin boyutunun düşmemesidir. 

Kadınların eğitim ve istihdamda hak ettikleri düzeye ulaşmaları için önemli tedbirler alınmalı. Kadınların eğitim ve istihdamda hak ettikleri düzeye ulaşmaları için önemli tedbirler alınmalı. Tüm sendikalar ve sivil toplum örgütlerin bu şiddet sarmalının toplum üzerinden tecrit edilmesi için çaba göstermesi gerekmektedir. 
 

Sağlıklı bir toplumun var olabilmesi için önce aile içinde şiddet kültürünün yok edilmesi hem sosyal alanlarda hem de iş hayatında kadının hak ettiği eşitliğe kavuşması  gerekir.
 

Serpil Açıkgöz
OLEYİS Kadın Komite Başkanı