27.10.2017

T.OLEYİS (TÜRKİYE OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)

EGE ŞUBE OLAĞAN KONGRE İLANI

Şubemizin Olağan Genel Kurulu 18 Kasım 2017 10.00.-17.00 saatleri arasında, Konak Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü Namık Kemal Mah. İkiçeşmeli Cad. 431.Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 19 Kasım 2017 günü aynı yer, saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

6356 sayılı yasa ve tüzük hükümleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Seçimi ve divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Açılış konuşması
 5. Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu raporlarının okunması, bu konuda görüşme yapılması,
 6. Şube Yönetim Kurulunun ibrası ile denetim ve disiplin kurulu raporları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
 7. Seçimler,
 8. Şube Başkanı ile birlikte Şube Yönetim Kurulu asil (5) ve yedek (5) üyelerinin seçimi,
 9. Şube Denetim Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
 10. Şube Disiplin Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
 11. Genel Merkez kongresi için (21) üst kurul delegesinin seçimi,
 12. Şube Başkanının teşekkür konuşması,
 13. Dilek ve temenniler ile kapanış