22.10.2017

T.OLEYİS (TÜRKİYE OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)

ANTALYA ŞUBE OLAĞAN KONGRE İLANI

Şubemizin  Olağan Genel Kurulu 12 Kasım 2017 Pazar 10.00.-17.00 saatleri arasında, Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Kültür Mahallesi 3801 Sokak No:2 Kepez/ ANTALYA  adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 13 Kasım 2017 Pazartesi  günü aynı yer, saat ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

6356 sayılı yasa ve tüzük hükümleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Seçimi ve divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Açılış konuşması
 5. Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu raporlarının okunması, bu konuda görüşme yapılması,
 6. Şube Yönetim Kurulunun ibrası ile denetim ve disiplin kurulu raporları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
 7. Seçimler
 1. Şube Başkanı ile birlikte Şube Yönetim Kurulu asil (5) ve yedek (5) üyelerinin seçimi,
 2. Şube Denetim Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
 3. Şube Disiplin Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
 4. Genel Merkez kongresi için (10) üst kurul delegesinin seçimi,
 5. Şube başkanının teşekkür konuşması,
 6. Dilek ve temenniler ve kapanış