10.10.2017

T.OLEYİS (TÜRKİYE OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)

DOĞU AKDENİZ ŞUBE OLAĞAN GENEL KURULU

DUYURU

Şubemizin Olağan kongresinin  21 Ekim 2017 tarihinde saat : 10.00-17.00 arsında

Döşeme Mah. Turhan Beriker Blv. Seyhan Kültür Merkezi ( Arif Nihat Asya) Toplantı salonu Seyhan/ADANA adresinde; aşağıdaki gündemle yapılmasına,

İlk toplantı çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 22 Ekim 2017 tarihinde aynı saatler arasında aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

6356 sayılı yasa ve tüzük hükümleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Seçimi ve divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Açılış konuşması
 5. Şube Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu raporlarının okunması, bu konuda görüşme yapılması,
 6. Şube Yönetim Kurulunun ibrası ile denetim ve disiplin kurulu raporları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
 7. Seçimler,
  1. Şube Başkanı ile birlikte Şube Yönetim Kurulu asil (5) ve yedek (5) üyelerinin seçimi,
  2. Şube Denetim Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
  3. Şube Disiplin Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
  4. Genel Merkez kongresi için (9) üst kurul delegesinin seçimi,
  5. Şube Başkanının teşekkür konuşması,
  6. Dilek ve temenniler ile kapanış