10.10.2017

T.OLEYİS (TÜRKİYE OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)

DOĞU ANADOLU ŞUBE 1. OLAĞAN KONGRE İLANI

Şubemizin  1. Olağan  Genel Kurulu  25 Ekim  2017 Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında  (Erzurum Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü) Çaykara Cad. Yakutiye/ERZURUM adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise , ikinci toplantı 26 Ekim 2017 günü aynı yer, saat ve aynı gündemle  çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

6356 sayılı yasa ve tüzük hükümleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

 

 

GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Seçimi ve divana genel kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Açılış konuşması
 5. Şube  Müteşebbis Heyetin faaliyet raporunun okunması, bu konuda görüşme yapılması,
 6. Şube Yönetim Kurulunun ibrası ile denetim ve disiplin kurulu raporları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
 7. Seçimler,
  1.  Şube Başkanı ile birlikte Şube Yönetim Kurulu asil (5) ve yedek (5) üyelerinin seçimi
  2. Şube Denetim Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
  3.  Şube Disiplin Kurulu asil (3) ve yedek (3) üyelerinin seçimi,
  4. (26) Genel Merkez Üst Kurul delegesinin seçimi,
  5.  Şube Başkanının teşekkür konuşması,
  6. Dilek ve temenniler ile kapanış