29.03.2017

16 Nisan tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de içinde bulunduğu Anayasa değişikliğini içeren  halk oylamasında OLEYİS olarak bizde güçlü şekilde Evet diyoruz. Güçlü Türkiye, ve Güçlü yönetim için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.
 

Katılımcı, halkın iradesinin tecelli ettiği bir meclis ve hükümet yapısı istiyoruz şahsi çekişmeler ülkemizin önünde en büyük engeldir. Hizip ve çekişme Türkiye’mizin ayağındaki prangalardan bir tanesidir. Daha refah, daha aydınlık bir Türkiye umuduyla Evet diyoruz. 
OLEYİS Tarihi boyunca demokrasinin yılmaz savunucusu olmuştur seçkinlerin değil seçilmiş olana saygı duymuş ve Millet iradesini savunmuştur. 


Türkiye’de uygulanan parlamenter sistem darbeci anayasalarla içinin boşaltılarak yıllardır  siyasal ve ekonomik krizlere, darbelere neden olmuştur.  Oluşan her krizin ilk yansımalarını çalışan emekçi kesimler ilk hissedenler olmuştur. Darbeler ve ekonomik krizler sonrasında oluşan olumsuz havada  işten çıkarılmalar, ücretlerde düşüşler ilk başvurulan yöntemler olmuştur. Kuşkusuz risksiz bir iş yaşamı için iyi bir siyasal yapı ve istikrarın olmasının önemi yadsınamaz.    


Bazı batılı sözde dost Avrupa ülkeleri her türlü terör örgütünün peşinden koşarak vatanımızda sürekli kaos ve kötümser hava yaratmak için çalıştılar dış etkenlerden uzak güçlü bir Türkiye istiyoruz. Onun içindir ki, 16 Nisan gelecek için atılan bir adımdır. Önemli bir Milattır. Ve Milletimiz için önemli bir fırsattır.