29.01.2017

Hak İş Konfederasyonuna bağlı 13 sendika  yöneticisi ve uzmanları “Taşeron İşçileri İle Geçici ve Mevsimlik İşçilerin sorunları” ve “çözüm önerileri” konulu bir toplantı gerçekleştirdi

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı  Mustafa Toruntay, Hak-İş Genel Sekreteri Dr.Osman YILDIZ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili  Av.Hüseyin ÖZ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya OLEYİS Sendikasından OLEYİS Genel Sekreteri Erdoğan Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü ve TİS Uzmanı Serpil Açıkgöz katıldı.

Toplantı ana gündem maddesi olarak “Taşeron Çalışanları İle  Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Sorunları, Yapılan ve Yapılması Gereken Çalışmalar” ve “Kamu kurumlarına bağlı işyerlerinde ve alt işverenler yanında çalışanlar”, “HAK-İŞ’e bağlı sendika üyeleri adına bu güne kadar yapılan çalışmalar”“yetki süreçlerinde yaşanan sorunlar,” “yönetmelik değişikliğini ve sonuçları”, “çerçeve sözleşme ile ilgili görüşmeler”, “Kamu İş ve Tühis' e yetkilendirme yapmayan alt işveren işyerlerinde çalışanlar”, “hak ve alacaklarının ödenmesi/tahsili ile ilgili yapılacak çalışmalar”ın tüm detayları görüşülerek değerlendirildi.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun M.62/ile bendi kapsamı dışında kalan çalışanların, ücretlerinin, kıdem tazminatlarının ve yıllık ücretli izin haklarının asıl işverenlerin sorumluluğuna alınması, çalışanların sendikal haklarının güvence altına alınması ile ilgili yapılması gereken yasal düzenlemeler ile ilgili hazırlıkları konuları ele alındı.

Toplantıda Kamu kurumlarına bağlı işyerlerinde, “Geçici ve Mevsimlik  İşçi olarak çalışanların sorunları, çalışma sürelerinin sınırlandırılmasına dair yasal düzenlemeler, mevzuat değişikliğine ilişkin yapılması gereken çalışmaları" ayrıntılı bir şekilde  görüşüldü.

FB IMG 1477419971822

OLEYİS Basın Merkezi