29.01.2017

OLEYİS SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

28 Mayıs 2016

Oleyis Başkanlar Kurulu, 25 Mayıs 2016 tarihinde toplanarak, Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylar, turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, taşeron düzenlemesi konusundaki düzenlemeler ve örgütlenme konularını görüşerek bir dizi karar almıştır. Oleyis Başkanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1)Suriye ve Irak Başta Olmak Üzere Bölgede Yaşanan Gelişmeler: Ülkemizin içinde bulunduğu sorunları değerlendiren Başkanlar Kurulumuz; Suriye ve Irakta yaşananları emperyalist ülkelerin böl ve yönet politikalarının bir sonucu olarak görmektedir. Üç milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemize, sığınmacıların kendi ülkelerine gelmelerini engelleyen Avrupa Birliği ülkelerinin bizlere verecek demokrasi ve daha da ötesi insanlık dersi yoktur.İnandıkları dinin temsilcisi Papanın bile bu devletleri insanlık adına suçlaması olayın vahametini ortaya koymaktadır. Sadece kendilerine demokrat olanların, denizlere kurban ettikleri mazlumların günahlarından arınmaları mümkün değildir.

Sığınmacılara gayri insani bir tutum izleyen Avrupa Birliği’nin Türkiye ile vize muafiyeti konusunda pazarlık konusu yapmasını kabul etmiyoruz. Onlara; “AL VİZENİ BAŞINA ÇAL”  demek gerekir. Ülkemizin tüm dünyaya verdiği insanlık dersinin hiçbir zaman vize muafiyeti gibi çıkarlarla pazarlık konusu  yapılamayacağı inancı içinde olan başkanlar Kurulumuz, hükümetimizin bu konuda izlediği politikayı desteklemektedir.  

2) Turizm Sektöründe Yaşanan Gelişmeler : Turizm sektöründe yaşanan sorunlara karşı iç turizmi canlandıran tedbirler alınmalı ve böylece hem halkımız daha ucuz tatil yapma imkanı bulmalı hem de bu alandaki istihdam arttırılmalıdır.

3) Taşeron Konusundaki Düzenlemeler: Oleyis Başkanlar Kurulumuz, ülkemizde kangren haline gelen Taşeron sorununu tüm detayları ile görüşmüş ve “özel sözleşmeli personel statüsü” olarak  getirilmek istenen düzenlenmeye itiraz etme kararı almıştır.

Çünkü: 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanunla, kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışan işçilere, sendikalı ve toplu sözleşmeli olma hakkı tanınmış, kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafından ödenmesi benimsenmişti.

Böylece, ülkemizde kamuda kangren haline almış olan taşeron sisteminin asıl iş –yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın ortadan kaldırılacak olması önemli bir adımdı.

Oleyis Sendikası ve bağlı bulunduğu Hak İş Konfederasyonu bu durumu çalışma hayatı açısından olumlu bulmuş ve desteklemişti. Ancak; bugün önerilen “özel sözleşmeli personel statüsü” ile 6552 sayılı kanunla  amaçlanan yapıdan çok uzaklaşılmış, sendikaların ve işçilerin beklentilerinin tersine bir durum ortaya çıkmıştır. Getirilmek istenen “özel sözleşmeli personel statüsünü” son hali ile kabul etmek mümkün değildir. O nedenle, bu düzenlemeye Oleyis Sendikası olarak itiraz ediyoruz. İtiraz gerekçelerimizi şöyle açıklamak isteriz:

  • Kamu kurumlarında yıllardır taşeronlar yanında çalışan işçiler, statü değişikliğiyle,işçi olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Taşeron işçilerinin Anayasanın 53. Maddesi ile güvence altına alınan ve 6356 ve 6552 sayılı Kanunlardan doğan serbest toplu pazarlık ve işçi sendikalarına üyelik haklarına son verilmek istenmesi, Anayasanın 53. ve 128. Maddelerine, Avrupa Sosyal Şartına, ILO’nun 98 sayılı sözleşmesine ve 198 sayılı tavsiye kararına aykırıdır.
  • 2015 yılında karayollarında çalışan binlerce taşeron işçisi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde  sürekli işçi kadrolarına geçirilmişken, bugün yüz binlerce taşeron işçisinin 657 sayılı kanuna tabii özel sözleşmeli personel  statüsüne geçirilmek istenmesi  ciddi bir çelişkidir. Bu uygulama, anayasal güvenceler, ILO normları ve Avrupa Sosyal Şartıyla da çatışmaktadır.
  • Yapılmak istenen düzenleme; işçi sendikalarının örgütlenme özgürlüğüne müdahale niteliğindedir. Bu müdahale sonuncunda, tüm sendikalar kazanılmış taşeron üyeliklerini kaybetmekle karşı karşıyadır.
  • Getirilmek istenen “özel sözleşmeli personel statüsü” ile taşeron çalışanlarına henüz 1 yıl önce tanınan serbest toplu pazarlık ve işçi sendikalarına üyelik hakları son düzenleme ile ellerinden alınmakta, yüz binlerce taşeron işçisinin halen devam etmekte olan toplu sözleşme süreci ortadan kaldırılmaktadır.
  • Taşeron işçilerinden “özel sözleşmeli personel statüsüne” geçebilmeleri için mevcut kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarından vazgeçmeleri istenmektedir. Açıkçası, 6552 sayılı kanunla verilen haklar, öngörülen yeni statü ile çalışanların elinden geri alınmaktadır.
  • Kadro çalışmaları sırasında üçlü danışma mekanizması işletilmediği, çalışanların, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal taraflar sürece dahil edilmedikleri için hatalı bir durum yaratılmıştır. Bu hatalı durum,  Yargıya taşınmadan düzeltilmelidir. Bu nedenle, taşeronlar konusunda çözüm olarak; Kamu Kurumlarına bağlı işyerlerinde yıllardır taşeron şirketleri yanında çalışan işçilerin bugünden sonra da “işçi” statüsünü koruyarak çalışmalarına devam etmeleri ve bu doğrultuda, yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili hazırlık süreçlerinin, başta işçi sendikaları olmak üzere sosyal taraflarla görüşüldükten sonra başlatılmasının yerinde olacağına inanıyoruz.

4) Örgütlenme Kampanyası Başlatılacak: Oleyis Başkanlar Kurulu,1 Ağustos 2016 tarihine kadar bir örgütlenme atağı ve kampanyası başlatılmasına karar vermiştir. Örgütlenme kampanyasına ilişkin tüm yetkilerin Merkez Yönetim Kuruluna verilmesine karar veren Oleyis Başkanlar kurulu, 1 Ağustos 2016 tarihine kadar Oleyis’te toplanma ve üyeliği arttırma kampanyası başlatılmasını kararlaştırmıştır.

Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.                           

11 2