24.11.2022

Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Dolayısıyla kadının saygınlığını ve itibarını korumak, herkes için bir insanlık vazifesidir. Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliği gelişmişliğin, medeniyetin de bir göstergesidir.

Bununla birlikte, kadına yönelik şiddet dünyanın her tarafında karşımıza çıkan acı bir gerçektir. Tarih boyunca var olan bu şiddet sarmalı günümüzde büyük tepkiyle karşılansa da ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.

Kadın Hakları konusunda öncelikle çözüme kavuşturulması gereken en önemli konu şiddettir. Kadına yönelik şiddet cinsiyet temelli, kadını inciten ona zarar veren fiziksel/ruhsal hasarla sonuçlanma durumu bulunan toplumsal bir sorundur. Toplum içerisinde ya da kadının özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış şeklinin ortadan kaldırılması gerekir. Kadına yönelik şiddete çözüm yollarının araştırılması zaruridir.

Unutulmamalıdır ki bu meselenin her alanda olduğu gibi çözümün en önemli dayanağı eğitim ve hukuk sisteminden geçmektedir.

Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen eğiten, yetiştiren bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızdır.

OLEYİS SENDİKASI olarak  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” vesilesiyle kadına şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağımızı, yaşanılabilir bir dünya ve eşit yaşam için tüm kadınlarımızın arkasında ve destekçisi olacağımızı bildiririz."

Mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim.

Vedat Böke

Oleyis Sendikası Genel Başkanı