29.01.2017

Oleyis Sendikası Genel Başkanı Vedat Böke, Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böke, mesajında: "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasındaki hafta "Turizm Haftası" olarak kutlanmaktadır. Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen ve genişleyen sektörlerin başında gelmektedir. Her yıl binlerce yabancı turisti Ülkemizde ağırlıyoruz.

Türkiye için,  ekonominin yanında, toplumlar üzerindeki etkisi ve ülkelerin tanıtımı anlamında olumlu imaj bırakabileceğimiz yegane sektördür. Türk insanının Ürettiği her türlü mal ve hizmetin uluslararası alanda olumlu bir etkiye sahip olduğunu anlatabileceğimiz bir sektördür. Ülkemizde Turizm çalışanlarının eğitimi için hem orta öğretimde hemde yüksek öğretim ile  iş gücünü yükseltecek eğitimler verilmekte, eğitim kurumlarında her düzeyde turizm eğitimi almış insanlarımız iş gücüne dahil olmaktadır.

Turizm çalışanlarımızın önemli bir bölümü, hak ettikleri maddi ve manevi değeri turizm sektöründe bulamadıkları için yetişmiş kalifiye personelleri eğitim aldıkları sektör dışında tercihlerde bulunmaktadırlar. Bu durum, turizm sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harcanan zaman ve ekonominin boşa gittiği durumunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz açısından lokomotif vazifesi gören turizm sektörü için işinde ehil olmayan kişilerin sektörde ve kamudaki kadrolarda istihdam edilmesi ülke imajına onarılması güç zararlar verebilmektedir.

Böylesi çok yönlü bir etkiye sahip olan sektörün gelişmesi, bu alanda bilincin artırılması, iç turizmin canlandırılması ve vatandaşlarımızın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kutladığımız Turizm Haftası'nda, dört mevsim turizm faaliyeti yapıla bilen, medeniyetlerin ortasındaki ülkemiz, turizm açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli verimli bir şekilde kullanarak ülkemizde yaşanan sorunları telafi etme gücüne de sahiptir.

Bu vesile ile turizm çalışanlarının hak ettikleri değeri bulması ve Ülkemizin turizmde uluslararası platformda iyi yerlere taşıyacak olan, işinde ehil turizm çalışanları ile mümkün olabileceğini belirterek, Türk turizminin gelişimine önemli katkılar sağlayan turizm çalışanlarımızı, gönüllü turizm elçilerimizi, sektörün tüm paydaşlarının ve üyelerimizin Turizm Haftası'nı kutluyorum."

Vedat Böke

OLEYIS Genel Başkanı