18.06.2022

Oleyis Sendikamız yöneticilerinin ve üyelerinin yürüttükleri sendikal örgütlenme faaliyetleri sırasında maruz kaldıkları sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, işçi arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde sendikal  mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz.  

TÜRK-İŞ’e bağlı TOLEYİS Sendikasının yöneticisi oldukları dile getirilen, işçilerin sendikal faaliyetlerine saldırı ve tehditle engel olmaya çalışan kişilerin bu tavırlarının yargı önünde ve işçi arkadaşlarımızın vicdanında hak ettikleri karşılığı bulacağından kuşkumuz yoktur. Lakin açıkça ifade edilmelidir ki işçilerin anayasal ve yasal hakları olan sendika ile toplu pazarlık hakları Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde açıkça yer almaktadır.

Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu çalışanlarımızın tüm sosyal ve mali haklarını aramaktan, onlar için mücadele etmekten asla yorulmayacak ve asla pes etmeyeceğiz. Toleyis Sendikası işçinin hür iradesine ve Sendika saha çalışmalarına ipotek koymaya çalışıyor olsa da bizlere yapılan bu tür çirkin saldırılar bizleri olumsuz yönde etkilemeyecektir. Her şey mükemmel gidecek demiyoruz. Sağdan soldan elbette saldırılar gelecektir.

Ama bilinsin ki, yapılan her bir müdahale bizleri durdurmaz, tam aksine daha da güçlendirir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu’nde çalışanı arkadaşlarımız endişe etmesinler.

Artık onların  yanlarında Oleyis Sendikası var. Biz onların önünde ya da arkasında değil,  yanyana durarak mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Bizleri tercih ettikleri için hiç bir zaman pişman olmayacaklar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.