24.11.2021

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü maruz kaldıkları kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı, paneller düzenlendiği ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür. Peygamber Efendimiz " “Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir." sözünden yola çıkarak, insan yaşamında kadına karşı şiddet bir kenara pozitif ayrımın tarafı olmalıyız. Kadına şiddet insan onuruna yapılan bir saldırıdır. Buna hep birlikte dur demeli, ailelerimizi ve neslimizi korumalıyız. Geleceğimizin mimarı kadınlarımız için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözüyle kadınlarımızın toplumumuz için en temel unsur olduğunu ifade etmiştir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar bulunmaktadır ancak geldiğimiz noktada hemen hemen her gün haber kuruluşlarında yer alan içimizi acıtan kadına şiddet haberi ile karşılaşmaktayız. Son zamanlarda öldürülen Başak Cengiz'in ölümü tüm Türkiye gibi bizi de derinden yaraladı.  Şiddete çok yatkın bir profil tarafından “Kadın olduğu, direnemeyeceği, kolay öldüreceğimi düşündüğüm için onu seçtim.” İfadesi aslında ülkemizdeki kadın cinayetlerinin birçoğunun bu bilinçten kaynaklandığını düşünmekteyiz.  Bu bilincin toplumdan kazınması için çalışmalıyız. Kadının her alanda güçlü olduğu konusunda toplumsal bilinç geliştirilmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve paydaş bakanlıklarla birlikte sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde suç potansiyeli taşıyan kişiler için mutlaka önlem alınması bu kişiler için aile, çevre, medya, ortak tutum geliştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sürekli suç üreten bir sistemin sonuçlarını izlemiş oluruz. Kadına şiddet meselesi sadece hukukla çözülecek bir mesele değildir  o suçu işleyenlerle birlikte şiddet suçunu işleyenle birlikte ihmali olan tüm etmenler de değerlendirilmelidir.

Ülkemizde kadına şiddet konusunda şiddet önleme ve izleme merkezleri bulunmaktadır bu merkezlere başvurular dikkatle incelenmeli ve suç unsuru ortadan kalkana kadar konu takip edilmelidir. Caydırıcılık konusunda hem yasalarla hem de toplumsal refleksin gelişmesi için hep birlikte çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin son bulması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum

 

Derya Aydoğan

Oleyis Kadın Komite Başkanı