24.11.2020

Ülkemizde son 17 yılda; kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında yasal düzenlemeler yapılmış ancak şiddetle mücadelede istenilen seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadele “sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ediyoruz.  Kadınlarımızın her alanda hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için hep birlikte uygulanabilir hukuki ve sosyal yaptırımlar tekrar gözden geçirilmeli, kapsamlı çalışmalar yürütülmelidir.

Ekonomik durumları ve eğitim seviyesine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir.  Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, hiç şüphesiz toplumsal farkındalıkla aşabileceğimiz bir sorundur.  Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olmasıyla mümkün.  OLEYİS olarak kadınlarımızın hem çalışma hayatında eşitlik ilkesi hem de  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda HAK-İŞ Konfederasyonumuz ile birlikte bağlı Sendikaların kadın komiteleri ve işyeri kadın kurullarıyla işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

OLEYİS olarak kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gördüğü “kadınların eşitlik ilkesi çerçevesinde, işgücüne katılımlarını artırıcı, geleneksel çalışma alanları dışında farklı sektörlerde istihdama katılım düzeylerini yükseltici, eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayıcı, her alandaki hakları konusunda bilgilendirici, sosyal güvenlik göstergelerini iyileştirici ve sağlık sorunlarını azaltmayı,  yönetime katılma imkanlarını artırmayı” hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.      

HAK-İŞ Genel merkez Kadın Komitesi tarafından kadın çalışmalarının daha etkin ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla HAK-İŞ ve bağlı sendikalarının kadın üye profili ve kadın çalışmalarının durum tespitini, ihtiyaçları belirlemek için son 3 yıldır  düzenli olarak anket çalışması gerçekleştirilmektedir. OLEYİS Kadın Komitesi olarak bu anketlerin uygulanmasında tüm temsilcilikleri aracılığı ile yürütmektedir.

Bu çerçevede; kadın odaklı konuların üye sayısını artırmadan karar ve temsil mekanizmalarına katılıma, işyerinde karşılaşılan sorunlardan iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütmekteyiz.

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında bir kez daha Milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadele “sıfır tolerans” diyoruz.

OLEYİS KADIN KOMİTESİ BAŞKANLIĞI