24.11.2019

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Genel Başkanımız Vedat Böke bir mesaj yayımladı. 

Böke Mesajında, Kadına yönelik şiddetin tek bir kurumun yada birkaç kurumun sorumluluğunda değildir. Toplum olarak gayretlerimizle kadına şiddetin sadece habere konu olduklarında değil sosyal bir farkındalık konusu olarak topyekûn bir mücadele sergilenmelidir. Bu konuda Sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri de aynı hassasiyeti sergilemelidir. Bu alanda köklü ve gerçekçi bir çözüm, ancak güçlü bir işbirliği ve toplumsal bir destekle olacağına inanıyoruz. 

 “Kadına Şiddetle Mücadelede Medya Hassas olmalıdır.” 
Kadına şiddetle mücadelede kitle iletişim araçları özellikle hassas olmalıdır. Medya, yaptıkları haberlerde şiddet mağduru kadınları etkileyebileceğinin göz önüne alınması gerekmektedir.  Özellikle sosyal medyada gündeme getirilen olayların toplum sağlığını, çocukları ve  şiddete uğrayan kadının psikolojisini  etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır."

“Şiddete uğrayan, uğrama riski taşıyan kadınlarımıza koruyucu tedbirler artırılmalı”
Tüm Türkiye kadına yönelik şiddeti insanlığa yapılan en önemli ihanet olarak nitelendirmeliyiz. Şiddet mağduru kadınların çoğunluğunun aile içi şiddetten etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Bu konudaki birçok çalışmaya karşın hala kadına yönelik şiddetle karşılaşmaktayız. Her nerede ve ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına şiddete karşı en güçlü şekilde mücadele etmeliyiz. Şiddete uğrayan veya uğrama riski taşıyan kadınlarımıza koruyucu tedbirler artırılmalı gerek ceza, gerek hukuk mevzuatında yapılacak düzenlemelerle kadının haklarında yeni mağduriyetlere sebebiyet vermemesi için her türlü çabaya OLEYİS olarak destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE OLEYİS  GENEL MERKEZİ