25.07.2019

BASIN AÇIKLAMASI

(25.07.2019)

 

OLEYİS Sendikası olarak, Adana Hilton-SA işyerinde işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle greve zorlandığımızı kamuoyuna sunmak istiyoruz.

 

Türkiye’nin ilk sendikalarından biri olan ve bugün 72 yaşında bulunan OLEYİS Sendikası olarak, temel prensibimiz işçilerimizin hak ve çıkarlarını savunmaktır.

 

OLEYİS Sendikası olarak, Hilton Otellerinde 30 yıllıdır örgütlü bir sendikayız ve bugüne kadar işçilerimizin onayı ile başarılı toplu iş sözleşmelerine imza attık.

 

OLEYİS olarak, Adana Hilton-SA Otelinde de kurulduğu günden bu yana sendikal çalışmalarımızı ve işverenle ikili ilişkilerimizi başarılı bir şekilde yürüttük.

 

Ancak 2019 yılı toplu iş sözleşmesi müzakere süreci, sendikamızın bütün girişimleri ve çabalarına rağmen, işverenin uzlaşmaz tutum ve davranışları nedeniyle tıkanma sürecine girmiştir.

 

OLEYİS Sendikası olarak, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in de girişimleri ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Çalışma Bakanlığı ilgili bürokratlarına da sürece ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaptık.

 

Ancak bütün girişimlerimize rağmen, Adana Hilton-Sa işvereni, ücretler”, “ikramiye”, “sosyal yardımlar” gibi konularda işçilerin taleplerine ısrarla duyarsız kalmıştır.

 

Türkiye’nin bacasız fabrikası konumunda bulunan ve mevsim itibariyle en canlı sezonunu yaşayan turizm sektöründe, sendikamızın iyi niyetli bütün çabalarına işveren olumsuz karşılık vermiş ve işçileri adeta grev kararı almaya zorlamıştır.

 

İşverenin uzlaşmaz ve işçilerin taleplerine karşı duyarsız tutumu bu grev kararının alınmasında etkili olmuştur. İşverenin sendikamızı ve işçileri greve zorlamasını anlamakta büyük güçlük çekiyoruz.

 

OLEYİS Sendikası olarak, en iyi sözleşmenin işçinin talep ve beklentilerini karşılayan ve masada biten sözleşmeler olduğunu biliyoruz. Ancak işçimizin taleplerine cevap vermeyen toplu iş sözleşmeleri için de yine işçimizin kararıyla yasal hakkımız olan grev yapmaktan da hiçbir zaman çekinmedik, çekinmiyoruz.

 

Bugün de burada yine işçimizin kararıyla ve desteğiyle greve çıkıyoruz. Sendikamızın grev sürecini başarıyla yürüteceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adana Hilton-SA işyerinde üyelerimizin sendikasıyla  birlikte kilitlenerek, kararlı duruşu takdire şayandır.

 

OLEYİS Sendikası olarak biz, emek verdiğimiz, var ettiğimiz yücelttiğimiz turizm sektöründe emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. İşveren tarafından, işçilerimizin lehine olacak her türlü teklif ve öneriye açığız, değerlendirmeye  Konfederasyonumuz HAK-İŞ ile birlikte OLEYİS Sendikası olarak müzakere sürecini yürütmeye hazırız.

 

Bu süreçte siz değerli basın mensuplarının ve kamuoyunun işçilerimizin yanında olacağından ve haklarımızı alıncaya kadar bizi yalnız bırakmayacağından şüphemiz yoktur.

 

Karar işçimizindir, işçimizin kararı imzamız olacaktır.

 

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

 

Vedat BÖKE

OLEYİS Sendikası Genel Başkanı