21.09.2018

OLEYİS, HAK-İŞ Konfederasyonumuz Kadın komitesi tarafından yürütülen 20 Eylül 2018 tarihinde Van’da gerçekleştirilen Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’nin eğitimine katıldı. Eğitime, Genel Başkan Yardımcımız Yavuz Ulusoy,Kadın Komite Başkanımız Serpil Açıkgöz Erzurum ve Van illerinde katılan üyelerimizle birlikte katıldı. 

Birinci günün ilk eğitimi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nuran Belet tarafından gerçekleştirildi. Eğitimci hoca tarafından katılımcılara, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı, Kapsamı ve Mobbing” konusunda eğitim verildi. Dr. Nuran Halise Belet, eğitim sonunda katılımcıların kendisine yönelttiği soruları cevaplandırarak eğitimini tamamladı.

Birinci günün ikinci eğitimi ise, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neşe Yıldız tarafından  “Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar” konusunda verildi. 

Dr. Neşe Yıldız eğitimde; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında olduğunu, bu çerçevede kabul edilmiş uluslararası sözleşmelerden ve tavsiye kararlarının kabul edildiğini, G20 kapsamında cinsiyet eşitliği çalışmalarının var olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, BM, AB gibi uluslararası kuruluşların toplumsal cinsiyet alanındaki sorunlarını, antlaşmalarını, sözleşmelerini, bildirgelerini, tavsiye kararlarını, Strateji Belgeleri’ni, Eylem Planları’nı katılımcılara aktardı.

Yıldız, eğitim sonunda kendisine yöneltilen soruları cevaplandırarak eğitimi tamamladı.

“İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması” konu başlığındaki eğitim,  Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın tarafından gerçekleştirildi. Eğitim sunumunda, kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında yaşanan sıkıntılara ve çözüm önerilerini anlatan Özaydın, Türkiye’deki kadın profiline ilişkin bilgileri katılımcılara aktardı. 

Birinci günün son eğitimi ise; konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası Avukatı Kiraz Bilge Akçomak Süren tarafından “Çalışma Yaşamındaki Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar” hakkında verildi. Katılımcılar işyerlerinde yaşadıkları gerek doğum izinleri gerek fazla çalışma süreleri gibi konularda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sorular yönelttiler. Akçomak, tüm soruları titizlikle cevapladı ve katılımcıları hakları konusunda bilgilendirdi.

Eğitimin sonunda proje ekibi tarafından tüm katılımcılara, çalışma hayatındaki kadınların ihtiyaç duydukları diğer eğitim konularının tespit edilmesi amacıyla "İhtiyaç Tespit Anketi" formları dağıtıldı.

Anketin cevaplanmasının ardından birinci günün eğitimi tamamlandı.