04.12.2017

 

 

T.OLEYİS

(TÜRKİYE OTEL, LOKANTA, EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI)

 

Genel Merkezimizin  13.Olağan Genel Kurulunun  23Aralık 2017 tarihinde, 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Alexsander Dubcek Cad. No:7 Çankaya/ANKARA  adresindeki Park Inn By Radisson Ankara  Otelinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantının bu tarihten bir gün sonra 24 Aralık 2017 tarihinde, aynı saatte, aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

6356 sayılı yasa ve tüzük hükümleri gereğince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur.

 

OLEYİS  MERKEZ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Genel Kurul Kongre Divan heyetinin oluşturulması ve Divan heyetine Genel Kurulla ilgili tüm tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. Genel Başkanın Açılış konuşması,
 5. Konukların Takdimi ve Konuşmaları,
 6. Komisyonların Seçimi,
  1. Tüzük Tadil Komisyonu,
  2. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu,
  3. Kararlar Komisyonu,
 7. Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi,
  1. Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  2. Merkez Denetim Kurulu Faaliyet Raporu
  3. Merkez Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu
 8. Kurulların ayrı ayrı ibraları
 9. Futbol Sen  Sendikasının Oleyis sendikasına katılma talebinin görüşülerek karara bağlanması.
 10. Merkez Yönetim Kuruluna devredilecek yetkilerin ve varsa diğer önerilerin görüşülüp karara bağlanması,
 11. Komisyon Raporlarının okunması ve müzakeresi,

A- Tüzük Tadil Komisyonu Raporu

- Tüzük tadilkomisyonuna sunulan değişiklik önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,

- İçişleri Bakanlığınca talep edilen değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması

- Delegelerden gelen tüzük değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.

B- Hesap Tetkik Ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporu

C- Kararlar Komisyonu Raporu

12. Seçimler

a- Genel Başkan Seçimi,

b- Genel Merkez Yönetim Kurulu Asil Ve Yedek Üyelerinin Seçimi

c- Genel Merkez Denetim Kurulu Asil Ve Yedek Üyelerinin Seçimi

d- Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil Ve Yedek Üyelerinin Seçimi 

e-  Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi (9) kişi

13. Genel Başkanın Teşekkür konuşması ve Kapanış.