29.01.2017

OLEYİS Sendikası’nın Genel Başkan Sayın Vedat BÖKE Başkanlığından Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, M.Ali AKPINAR, Erdoğan YILMAZ, M.Ali ÖRS, Nihat ŞAHİN, Ali ÇAĞLAYAN, Hukuk Müşavirlerimiz, Av. Hasan AKGÜN, Av.Yılmaz İÇÖZ, Kadın Komitesi Başkanı Serpil BÜYÜKKUZUKIRAN, Muhasebe Müdürümüz Kader AKYILDIZ ve HAK-İŞ Genel Sekreteri Sayın Dr. Osman YILDIZ’ın katılımıyla 05-08 Şubat 2015 tarihlerinde Bolu’da düzenlemiş olduğu 2015 yılı 1. Çalıştayı’nda Ülkemizin, Çalışma Hayatının, iş kolumuzun sorunları ve çözüm yolları tartışılmış ve Sendikamızın 2015 yılı çalışma programı görüşülmüş, sendikamızın yapısal organizasyonu üzerinde durulmuş ve sonuçlar halinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

1.) Anayasal bir hak olan sendikalı olma hakkı, yasal düzenlemeler ile daha da tahkim edilmeli, güvence altına alınmalıdır.

2.) Giderek her sektörde yaygınlaşan ve emekçilerin düşük ücret, güvencesiz iş, sağlıksız iş ortamlarına mahkûm olmalarına neden olan, modern köleliğe dönüşen Taşeron uygulamalarından vazgeçilmelidir.

3.) Endüstriyel ilişkiler sistemini tahrip eden esnek çalışma ve çağrı usulü çalışmanın kaldırılması için sendikal mücadele yoğunlaştırılmalıdır.

4.) Ülkemizin demokratikleşmesinin önemli göstergelerinden birisi olan Sendikal örgütlenmenin yaygınlaşması, daha etkin ve verimli çalışma yaşamı için; sendikaların tek gelir kaynakları olan aidatların zamanında ve koşulsuz ödenebilmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

5.) Sendikaların grev haklarını kullanmalarını zorlaştıran ve neredeyse imkansız hale getiren kapsam dışı personel konusundaki yönetmelik hükümleri kaldırılmalıdır.

6.) Sendikamızın Uluslararası emek hareketinden soyutlanmaması için, Uluslararası işçi örgütleri ile geçmişte kesilmiş olan ilişkilerin yeniden kurulması ve güçlendirilmesi karar altına alınmıştır.

7.) Örgütlenmenin önündeki engellere rağmen, Oleyis Sendikası koşullar ne olursa olsun örgütlenmesini sürdürmektedir. Öncelikli hedefimiz; Turizm sektöründe sendikasız işçinin kalmamasıdır.

8.) Kadınların sendikal harekette daha etkin rol üstlenmeleri teşvik edilecek, sendikalı kadınların hak ve güvencelerine ilişkin sendikal bilgilendirme ve etkinliklere daha fazla yer verilecektir.

9.) 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tüm kadın çalışanlar için resmi tatil yapılmalıdır. Sendikamızın imzaladığı Toplu İş Sözleşmelerinde bu yönde hüküm konulması karar altına alınmıştır.

10.) Bu amaçla; 7 Mart 2015 tarihinde; Sendikamızın Kadın Komite üyelerinin Ankara da toplanması ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün etkin bir biçimde kutlamasına karar verilmiştir.

11.) 1 Mayıs Emek, Dayanışma ve Mücadele günü’nün yoğun, kitlesel ve en etkin katılımla kutlanması kararı alınmıştır. Oleyis 1 Mayısta konfederasyonumuz Hak-İş’le birlikte meydanlarda olacaktır.

12.) Üyelerimiz arasında birlik, bütünlük ve dayanışma sağlamak Oleyis’in ilke ve amaçlarından olup, bu doğrultuda eğitim faaliyetlerine öncelik verilecektir. Sendikamızın internet sayfası aktif hale getirilecek ve Oleyis’in daha etkin tanıtımı için yazılı dökümanlar oluşturulacaktır.

13.) Üyelerimizin sendikaya aidiyetlerini güçlendirmek için özel bir Oleyis kimliği çıkarılacaktır.

OLEYİS Sendikası; yukarıda maddeler halinde sıralamış olduğumuz kararlarla; Çalışma Yaşamının daha etkin ve verimli hale gelmesi, örgütlenmenin önünün açılması, endüstriyel ilişkiler sistemimizin güçlenmesini amaçlamaktadır.

Ayrıca OLEYİS Sendikamızın hedefi; sürekli büyüyen, işkolunda sendikasız hiçbir işçi kalmayıncaya kadar örgütlenme ve üyelerinin hak ve çıkarlarını tüm koşullarda savunmak, daha ileri kazanımlar elde etmektir.

Bu nedenle tüm Turizm emekçilerini geleceğin en büyük sendikası OLEYİS çatısı altında toplanmaya, örgütlenmeye çağırıyoruz.

Tüm emekçilere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

OLEYİS SENDİKASI